Таро картата на йерофанта – таро за повторно свързване със свещеното

Резюме на значението на картата Таро йерофант

След като Глупакът среща земното семейство чрез императрицата и императора, те вече са въведени в по-голямото общество. Йерофантът представлява социални традиции, разбиране за това как светът трябва да се основава на божествен ред. Той представлява знанието за това как са правени нещата и защо винаги са били правени по този начин. Това е пътят на научения опит и свещена мъдрост. Чрез Йерофанта се научаваме да намираме или чувство за принадлежност, дом и произход сред огромната самота на планетата, или се научаваме да се чувстваме изключени и изолирани от нашите корени.

Светлина : Традиция, идеология, обичай, ритуал, история, принадлежност
сянка : Условност, догма, затвореност, изключване

За да научите повече, прочетете целия Значение на картата таро йерофант.

Кога да използвате тази таро таро

  • Когато се чувствате изолирани, самотни или откъснати от себе си и другите.
  • Когато чувствате липса на цел, смисъл.

Разпространението на карти Таро йерофант

Таро картата на йерофанта – таро за повторно свързване със свещеното


  1. Съобщението - Какви божествени послания се появяват? за какво си призован?
  2. Куерент - Какво е сегашното ви състояние? По какви начини се предава божественото послание чрез вас? Как се оформя и оформя?
  3. Земно действие - Какви практически действия можете да направите, за да приемете това послание и да го приложите в действие в ежедневието си?
  4. Принадлежност - Как да намеря хора, които ме подкрепят? Коя е моята фондация? Кой ми дава усещане за принадлежност, за свързаност с по-голямото цяло?
  5. Насоки - Къде мога да намеря съвети и допълнителни насоки, наставничество, образование?

Бележка за Таро Пътешествието на глупака: Това е част от поредица от таро спредове вдъхновен от уроците от Пътешествието на глупака, представено от главен аркан на таро. Тъй като всяка основна карта на аркана олицетворява етап от житейския път, урок или архетип, можем да ги използваме като основи за изследване на моменти от нашите лични пътувания. Те също така са чудесни начини за изследване на значенията на всяка от тези карти Таро по много личен начин.