by James Torsel

Значение на девет пентакли - Значения на карти Таро

плодове на труда, награди, лукс - безразсъдно харчене, живот извън средствата, фалшив успех

Прочетете Повече
by James Torsel

Значението на десет пентакли - Значения на карти Таро

наследство, кулминация, наследство - мимолетен успех, липса на стабилност, липса на ресурси

Прочетете Повече
by James Torsel

Значението на Седемте пентакли - Значения на карти Таро

упорит труд, постоянство, старание – работа без резултати, разсейване, липса на награди


Прочетете Повече
by James Torsel

Значение на шест пентакли - Значения на карти Таро

благотворителност, щедрост, споделяне - привързани струни, скъперничество, власт и господство

Прочетете Повече
by James Torsel

Значение на пет пентакли - Значения на карти Таро

нужда, бедност, несигурност - възстановяване, благотворителност, подобрение


Прочетете Повече
by James Torsel

Значението на четири пентакли - Значения на карти Таро

консервативност, пестеливост, сигурност – алчност, скъперничество, притежание

Прочетете Повече
by James Torsel

Два от пентакли Значение - Значения на карти Таро

балансиране на решения, приоритети, адаптиране към промяната – загуба на баланс, неорганизиран, претоварен


Прочетете Повече
by James Torsel

Значението на три пентакли - Значения на карти Таро

работа в екип, сътрудничество, изграждане - липса на работа в екип, неорганизиран, групов конфликт

Прочетете Повече
by James Torsel

Значение на Асо пентакли - Значения на карти Таро

възможност, просперитет, ново начинание - пропусната възможност, пропуснат шанс, лоша инвестиция


Прочетете Повече
by James Torsel

Значение на Краля на мечовете - Значения на карти Таро

глава над сърцето, дисциплина, истина - манипулативен, жесток, слабост

Прочетете Повече