Значение и комбинации на картата Cross Lenormand

Разберете Своя Номер На Ангел

Кръстът Ленорман Значение Ключови думи

 • Дежурство
 • Присъда
 • Страдание
 • Тежест
 • Нетърпимост
 • Принципи
 • Индоктринация

Значение и тълкуване на картата Кръст Ленорман

Докато Кръстът може да бъде представителен за организираната религия, значението на тази карта на Ленорман може също да бъде разширено, за да включва концепциите за идеология и отговорност - като например когато се натъкнем на фразата „нечият кръст да носиш“. Идеологиите насочват нашите цели, нашите действия и нашите ценности – те създават разделение между „добро“ и „лошо“. Те ни казват какво трябва да правим и какво не трябва да правим и могат да станат невероятно вредни, когато се стигне до крайности. Чрез идеологиите се научаваме да съдим другите и да съдим себе си - понякога отиваме твърде далеч и създаваме култура на нетолерантност.

Тъй като идеологиите имат ценностни преценки, те стават тясно свързани с другите значения на тази карта на Ленорман. Понякога това, което се счита за „правилното“ нещо, което трябва да направим, може да ни подтикне към големи постижения и изпълнение, но също така, особено в случаите, когато тези идеали и принципи са твърде екстремни, може да се превърне в тежко бреме. Не можем да бъдем перфектни създания през цялото време, ние сме само хора.

Въпроси, които да зададете с кръста

 • Къде в живота се чувствам обременен?
 • Какви са моите ценности и защо?
 • Какво смятам за абсолюти в живота си?
 • Къде съм твърде преценен?

Комбинациите на кръст Ленорман

Сдвоена карта Комбинирано значение
1. Ездачболезнено послание, трудности
2. Детелинапоемане на отговорности леко, приемане на морала леко
3. Корабизследването на идеологии, пътуването и откритията създават страдание
4. Къщасемейството може да бъде бреме, страдание в семейството
5. Дървоболка и страдание, твърди корени, убеждения
6. Облациобъркване от религиозна догма, несигурността причинява страдание
7. Змияобременен от своите желания, да се стреми въпреки страданието
8. Ковчегболезнен край, дълбоко страдание, идващо от загуба
9. Букетсоциалният живот е бреме, страдание за социалния живот
10. Косатаотговорност за край, внезапна болка и страдание
11. Камшикстрадащи от агресия, да приемат насилие
12. Птиципритеснения за отговорности и тежести
13. Детенеопитността е бреме, страдание поради нечия уязвимост
14. Лисицаконфликт между дълг срещу себе си, подозрението е бреме
15. Мечкалидерството е бреме, страдащ лидер
16. Звездиконфликт между индивидуалната духовност и религията
17. Щъркелотговорността създава трансформация, трансформация в начина, по който се справяме със страданието
18. Кучеприятелството може да бъде бреме, лоялността може да бъде бреме, следвайки догмата
19. Куласамотата създава страдание, бремето на властта
20. Градинаславата е бреме, страдание в обществото, културна тежест
21. Планинанепоносимо предизвикателство, пречка, причиняваща страдание, пречка за идеологията
22. Кръстопътсвобода срещу отговорност, болезнен избор, обременен от избор
23. Мишкинездравословна идеология, присъдите се разлагат
24. Сърцелюбовта може да бъде бреме, любовта причинява страдание
25. Пръстенангажирани с отговорност, обещайте, че тежести, обвързани със страдание
26. Книгабремето на истината, религиозното познание
27. Писмообщуването е бреме, съобщаване на нечие страдание
28. Човекрелигиозен мъж, мъж, който е обременен, женски задължения
29. Женарелигиозна жена, жена, която е обременена, женски задължения
30. Лилибреме на чувствеността, чувствеността причинява страдание, добродетелта е бреме
31. Слънценамиране на радост с отговорности, намиране на радост въпреки страданието
32. Лунастрадание от емоции, дълбоко страдание
33. Ключотваряне към отговорност, отваряне към страдание, уязвимостта е бреме
34. Рибатежестта на финансовите отговорности, богатството може да бъде бреме
35. Котванамиране на стабилност в религията, придържане към догмата

Кореспонденции на Крос Ленорман

 • Символ на карта: Шестица бухалки
 • Номер: 36
 • Общо усещане: Отрицателно
 • Планетата: Черната луна
 • Зодия: Лилит
 • Срок: 2-3 седмици

Кръст Ленорман Значение Cheat Sheet

Кръстът – картите на Ленорман означават измамник за научаване как да използвате тестета на Ленорман за гадаене


Кръст Ленорман Значение Cheat Sheet

The Cross Lenormand Combinations Cheat Sheet - Lenormand е алтернатива на таро за картомантия. Обичах моите мистици, вещици, уикани и други. Изображения от Seventh Sphere Lenormand, модерна колода Lenormand.