by James Torsel

Значение на осем пентакли - Значения на карти Таро

чиракуване, страст, високи стандарти - липса на страст, невдъхновеност, липса на мотивация

Прочетете Повече
by James Torsel

Значение на рицар на мечовете - Значения на карти Таро

действие, импулсивност, отстояване на убеждения - без посока, пренебрегване на последствията, непредвидимост

Прочетете Повече
by James Torsel

Значението на Кралицата на мечовете - Значения на карти Таро

сложност, проницателност, ясен ум - хладнокръвен, жесток, горчивина


Прочетете Повече
by James Torsel

Значение на страницата на мечовете - Значения на карти Таро

любопитство, безпокойство, умствена енергия - измама, манипулация, всички приказки

Прочетете Повече
by James Torsel

Значение на десет меча - Значения на карти Таро

провал, срив, поражение - не може да стане по-лошо, само нагоре, неизбежен край


Прочетете Повече
by James Torsel

Значение на девет от мечовете - Значения на карти Таро

тревожност, безнадеждност, травма - надежда, протягане, отчаяние

Прочетете Повече
by James Torsel

Осмица от мечове Значение - Значения на карти Таро

затвор, заклещване, самовиктимизация - себеприемане, нова перспектива, свобода


Прочетете Повече
by James Torsel

Значението на Седемте мечове - Значения на карти Таро

измама, измама, тактика и стратегия - изчистване, преосмисляне на подход, измама

Прочетете Повече
by James Torsel

Значението на шест меча - Значения на карти Таро

преход, изоставяне, продължаване напред - емоционален багаж, нерешени проблеми, съпротива на прехода


Прочетете Повече
by James Torsel

Значение на петицата мечове - Значения на карти Таро

необуздана амбиция, победа на всяка цена, подлост - продължително негодувание, желание за помирение, прошка

Прочетете Повече